ალუმნი

გიორგი გეგელიძე

ალუმნი

gegelidzegio@gmail.com

ბიოგრაფია

გიორგი გეგელიძემ 2017 წელს წარმატებით დაამთვრა თბილისის 53-ე საჯარო სკოლა, სადაც ხშირად იღებდა მონაწილეობას სხვადასხვა კონკურსებში, რომლებიც ჯგუფებს შორის ძირითადად შეჯიბრებითობის კონკურესზე იყო დამყარებული. 2017-2021 წლებში სწავლობდა ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში, სამართლის ფაკულტეტზე. უნივერსიტეტში აქტიურად იყო ჩართული სხვადასხვა კონკურესებში, როგორიცაა ჯგუფებს შორის დებატები, იმიტირებული პროცესი და სხვა ღონისძიებები. 
 

მისი ინტერესის საგანს წარმოადგეგს: საჯარო და საერთაშორისო სამართალი, კერძო სამართალი, პოლიტიკა. 2021 წელს სწავლა განაგრძო ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამაზე, კერძო სამართლის მიმართულებით.