ალუმნი

ნიკა აბულაძე

ალუმნი

n_abuladze5@cu.edu.ge

ბიოგრაფია

ნიკა აბულაძე კავკასიის უნივერსიტეტის სახელმწიფო მართვის სკოლის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულია საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის მიმართულებით. მან წარმატებით გაიარა ანალიტიკური ორგანიზაცია „ჯეოქეისის“-ის სატრენინგო კურსი. ნიკა, ასევე არის მოქმედი სტაჟიორი გაეროს განვითარების ფონდის საქართველოს ოფისში და ჩართულია ორგანიზაციის პროექტებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში. 
 

ნიკას ინტერესის სფეროს წარმოადგენს საერთაშორისო და სახელმწიფო დონეზე მიმდინარე ეკონომიკური პროცესები და საერთაშორისო უსაფრთხოების ძირითადი პრობლემები. კარიერული განვითარებისა და სამომავლო გეგმების გათვალისწინებით, ნიკას სურს სწავლა განაგრძოს სამაგისტრო საფეხურზე.
 

საბჭოთა კავშირის სამხედრო-ბირთვული პოლიტიკა ცივი ომის პერიოდში

8 ნოე. 2021
შესავალი   საერთაშორისო ურთიერთობები, რომელიც დაფუძნებულია დიპლომატიაზე, სახელმწიფოთა, ორგანიზაციათა შორის დამოკიდებულებებსა და თანამშრომლობაზე თანამეგობრობისა და საზოგადოებების მიერ აღიქმება, როგორც მრავალფეროვანი კვლევის საგანი. მასში ერთიანდება რამდენიმე მნიშვნელ...
სრულად წაკითხვა