არაფორმალური შეხვედრა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან