მკვლევარი

ფლორიან ბირმანი

არარეზიდენტი მკვლევარი

florian.biermann@ntu.ac.uk

ბიოგრაფია

ფლორიან ბირმანი ნოტინგემის ბიზნეს სკოლის (Nottingham Business school, დიდი ბრიტანეთი) უფროსი ლექტორია ეკონომიკის სფეროში. 2011 წლიდან 2017 წლის აგვისტომდე იგი იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ეკონომიკის სკოლის (ISET) ასისტენტ-პროფესორი. პარალელურად ხელმძღვანელობდა ანალიტიკურ ორგანიზაცია ISET Policy Institute-თან არსებულ „სოციალური პოლიტიკის კვლევის ცენტრს“, სადაც იგი მსოფლიო ბანკის, UNDP, USAID, UNICEF-სა და სხვა კლიენტებისათვის გამოყენებითი ეკონომიკის პროექტებს ახორციელებდა.

ფლორიანი ავტორია რიგი ნაშრომებისა, როგორებიცაა: პროექტების ანგარიშები, კვლევები და ბლოგები, რომლებიც სამხრეთ კავკასიის ეკონომიკურ განვითარებასა და საქართველოს წინაშე მდგარ ეკონომიკური ხასიათის გამოწვევებს ეხება.