მკვლევარი

სალომე ბლადაძე

სტაფერი

[email protected]

ბიოგრაფია

სალომე ბლადაძე ანალიტიკური ორგანიზაცია ,,ჯეოქეისის'' სტაფერია. 

სალომემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოიპოვა იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრის ხარისხი. წარსულში სალომე მუშაობდა და სტაჟირებას გადიოდა ფრიდრიხ ებერტის ფონდში, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრში, ''PHR- Partnership for Human Rights'' -ში, ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტი-საქართველოში, სადაც რეგიონული განვითარებისა და საზოგადროებრივი ჯგუფების ჩართულობის კომიტეტის თავმჯდომარის პოზიციას იკავებდა. 

სალომეს 30-ზე მეტ კონფერენციაში აქვს მიღებული მონაწილეობა ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყანაში. მისი ინტერესის სფეროს ძირითადად წარმოადგენს ევროკავშირის პოლიტიკა და საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობა. 

სალომე თავისუფლად ფლობს ქართულ, გერმანულ, ინგლისურ და რუსულ ენებს. ამჟამად ეუფლება ფრანგულსა და თურქულს.