გურამ ბააკაშვილი

გაეროს მდგრადი განვითარების სამიტი 2023 - ტრენდები, მიგნებები და რეკომენდაციები

25 სექ. 2023
18-19 სექტემბერს, ნიუ იორკში გაიმართა გაეროს მდგრადი განვითარების სამიტი. მდგრადი განვითარების სამიტი უაღრესად მნიშვნელოვანია თითოეული ქვეყნისათვის, რადგან მდგრადი მომავლისთვის გარდაქმნა ჩვენი დროის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ და აქტუალურ გამოწვევას წარმოადგენს.  ეპოქას, რ...
სრულად წაკითხვა

ცირკულარული ბიზნეს მოდელების გაზომვის მეტრიკები და მათი გავლენა რესურსების ეფექტურობასა და მდგრადობაზე

25 აპრ. 2023
შესავალი: მდგრადი განვითარების მიზნები (შემდგომში: SDGs) წარმოადგენს 17 ურთიერთდაკავშირებულ მიზანს, რომელიც ჩამოყალიბდა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ 2015 წელს გლობალური გამოწვევების მოსაგვარებლად.  SDG-ების მნიშვნელობა მდგომარეობს მათ ყოვლისმომცველ ჩ...
სრულად წაკითხვა